Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram spotkań z rodzicami

I wtorek miesiąca godz. 15.30

04.10.2019 r.

05.11.2019 r.

03.12.2019 r.

07.01.2020 r.

05.02.2020 r. – zebranie z rodzicami

03.03.2020 r.

07.04.2020 r.

05.05.2020 r.

02.06.2020 r.

Zebrania z rodzicami

Wrzesień - 19.09.2019 r.

Listopad - 05.11.2019 r.

Luty – 05.02. 2020 r.

Czerwiec 2020 r.


Dni wolne

08.11.2019 r.

02 - 03.01.2020 r.

19.05.2020 r. – Liga Przedmiotowa

12.06.2020 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski – 21 kwietnia 2020 r.

- matematyka- 22 kwietnia 2020 r.

- język obcy nowożytny- 23 kwietnia 2020 r.  

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe 10 – 23 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna  9 – 14 kwietnia 2020 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.