Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2020/2021

I wtorek miesiąca godz.15.30

06.10.2020 r.

10.11.2020 r.

01.12.2020 r.

12.01.2021 r.

02.02.2021 r.

02.03.2021 r.

13.04.2021 r.

11.05.2021 r.

08.06.2021 r.

 

Zebrania z rodzicami

Wrzesień -  2020 r.

Październik – 06.10.2020 r.- Pedagogizacja rodziców w ramach programu wychowawczo -profilaktycznego „Niszczycielskie uzależnienia”

Listopad – 05.11.2020 r.

Luty – 10.02.2021 r.

Czerwiec - 2021 r.

Dni wolne

  • 30.04.2021 r.
  • 31.05.2021 r. - 04.06.2021 r.


Egzamin ósmoklasisty:

Język polski – 25.05.2021 r.

Matematyka – 26.05.2021 r.

Język obcy nowożytny –27.05.2021 r.


Zimowa przerwa świąteczna  23-31.12.2020 r.

Ferie zimowe  18 – 31 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna  01-06.04.2021 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.