Rok szkolny 2021/2022

Godziny przyjęć interesantów


Dyrektor

Poniedziałek - w godz. 7.30 – 9.00

Piątek - w godz. 7.30 – 9.00

/w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym/Wicedyrektor


Wtorek w godz. 10.00 – 13.00

Czwartek w godz. 9.00 – 12.00


Godziny pracy pedagoga szkolnego

Wtorek w godz. 7.30 – 9.00

Czwartek w godz. 11.00 – 14.00

Pielęgniarka szkolna

Wtorek w godz. 9.00 – 14.00

Czwartek w godz. 9.00 – 14.00

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek w godz. 7.30 – 9.15

w godz.10.00 – 14.30

Wtorek w godz. 7.30 – 9.15

w godz.10.00 – 14.30

Środa w godz. 7.30 – 13.00

Czwartek w godz. 7.30 – 14.30

Piątek w godz. 9.15 – 13.30
TELEFON: 
24 265 46 52
NIP: 7742753402
E-MAIL:  spradzanowo@op.pl 
ADRES:  Szkolna 16,    09-451 Radzanowo
SEKRETARIAT CZYNNY:  PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK - 7.30-15.00
NUMER KONTA RADY RODZICÓW : 86 9042 1013 0131 0562 2000 0010