Rok szkolny 2019/2020

Godziny przyjęć interesantów


Dyrektor

Poniedziałek - w godz. 7.30 – 9.00

Piątek - w godz. 7.30 – 9.00

/w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym/Wicedyrektor


Wtorek w godz. 10.00 – 13.00

Czwartek w godz. 9.00 – 12.00


Godziny pracy pedagoga szkolnego

Wtorek w godz. 7.30 – 9.00

Czwartek w godz. 11.00 – 14.00

Pielęgniarka szkolna

Wtorek w godz. 9.00 – 14.00

Czwartek w godz. 9.00 – 14.00

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek w godz. 7.30 – 9.15

w godz.10.00 – 14.30

Wtorek w godz. 7.30 – 9.15

w godz.10.00 – 14.30

Środa w godz. 7.30 – 13.00

Czwartek w godz. 7.30 – 14.30

Piątek w godz. 9.15 – 13.30WAŻNE DATY ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Harmonogram spotkań z rodzicami

I wtorek miesiąca godz. 15.30

04.10.2019 r.

05.11.2019 r.

03.12.2019 r.

07.01.2020 r.

05.02.2020 r. – zebranie z rodzicami

03.03.2020 r.

07.04.2020 r.

05.05.2020 r.

02.06.2020 r.

Zebrania z rodzicami

Wrzesień - 19.09.2019 r.

Listopad - 05.11.2019 r.

Luty – 05.02. 2020 r.

Czerwiec 2020 r.

Dni wolne

08.11.2019 r.

02 - 03.01.2020 r.

19.05.2020 r. – Liga Przedmiotowa

12.06.2020 r.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski – 21 kwietnia 2020 r.

- matematyka- 22 kwietnia 2020 r.

- język obcy nowożytny- 23 kwietnia 2020 r.  

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe 10 – 23 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna  9 – 14 kwietnia 2020 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.TELEFON/FAX: 
24 265 46 52 / 24 261 34 29
NIP: 7742753402
E-MAIL:  spradzanowo@op.pl 
ADRES:  Szkolna 16,    09-451 Radzanowo
SEKRETARIAT CZYNNY:  PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK - 7.30-15.00
NUMER KONTA RADY RODZICÓW : 86 9042 1013 0131 0562 2000 0010