Gromada Zuchowa "Uśmiechnięte Słoneczka"

Opiekun: Sylwia Wajdowicz
prev next

Dzień Myśli Braterskiej i 100-lecie harcerstwa - 23-24.02.2018r.
Zuchy z Gromady "Uśmiechnięte Słoneczka" uroczyście złożyły obietnicę zuchową w obecności władz Hufca i wielu zaproszonych gości.

prev next