Tygodniowy rozkład zajęć ma charakter informacyjny. Wszelkie zmiany planu dokonywane w dzienniku elektronicznym mają pierwszeństwo nad zbiorczym tygodniowym rozkładem zajęć.