PROJEKT UNIJNY PO WER 2020/21

„TWOJE ZDROWIE JEST NA TWOIM TALERZU”

POLSKA-PORTUGALIA

Projekt PO WER – Ponadnarodowa mobilność uczniów. POLSKA – PORTUGALIA

Świetna wiadomość na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21!

Dzięki przychylności wójta gminy Radzanowo pana Sylwestra Ziemkiewicza, dyrektora szkoły pana Bolesława Urbaniaka oraz autorskiemu pomysłowi naszych nauczycieli panów Dariusza Podgórnego oraz Łukasz Włodarskiego w naszej szkole w dniach 16.08.20-12.02.2021 odbywać się będzie projekt unijny „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który będzie realizowany wraz ze szkołą partnerska mieszczącą się w Pavoa de varzim w Portugalii. Projekt ten należy do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020), który jest częścią składową Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. (FRSE)

Projekt ten umożliwia wyjazdy grup młodzieży (nieodpłatnie) wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej, gdzie wraz z uczniami szkoły goszczącej realizują przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu podstawy programowej w celu wzmocnienia kompetencji kluczowych. Temat projektu realizowanego przez naszą szkołę skupia się na zdrowym odżywianiu oraz na błędach jakie popełniamy podczas przygotowywania posiłków. Projekt „ Your health is on your plate” ( Twoje zdrowie jest na twoim talerzu) ma nie tylko uświadomić , ale także nauczyć zdrowych nawyków żywieniowych uczniów biorących udział w projekcie. Finałem całego przedsięwzięcia jest wyjazd grupy 20 uczniów wraz z opiekunami do kraju partnerskiego ( PORTUGALIA) w celu stworzenia produktów końcowych, które posłużą w późniejszym czasie do edukowania zarówno uczniów naszej szkoły jak również posłużą jako pomoc całemu społeczeństwu gminy Radzanowo.

Do projektu może zgłosić się każdy uczeń z klasy VII-VIII. Po przejściu procesu rekrutacyjnego zostanie wyłonionych 20 uczniów biorących udział w projekcie. Więcej informacji wkrótce na stronie szkoły w nowej zakładce PROJEKTY UNIJNE oraz na stronie Facebook.

REKRUTACJA

„Your health is on your plate”

Właśnie zakończył się proces rekrutacji do projektu. Bardzo dziękujemy wszystkim zainteresowanym za zgłoszenia. W załączniku przedstawiamy listę uczestników projektu.
baner