kontakt

TELEFON/FAX

p

NIP

7742753402

SEKRETARIAT CZYNNY

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK – 7.30-15.00

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

86 9042 1013 0131 0562 2000 0010

ROK SZKOLNY 2021/2022

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

DYREKTOR

Poniedziałek – w godz. 7.30 – 9.00
Piątek – w godz. 7.30 – 9.00
/w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym/

Wicedyrektor

Wtorek w godz. 10.00 – 13.00
Czwartek w godz. 9.00 – 12.00

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Wtorek w godz. 7.30 – 9.00
Czwartek w godz. 11.00 – 14.00

Pielęgniarka szkolna

Wtorek w godz. 9.00 – 14.00
Czwartek w godz. 9.00 – 14.00

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek w godz. 7.30 – 9.15
w godz.10.00 – 14.30
Wtorek w godz. 7.30 – 9.15
w godz.10.00 – 14.30
Środa w godz. 7.30 – 13.00
Czwartek w godz. 7.30 – 14.30
Piątek w godz. 9.15 – 13.30