KALENDARIUM 2021/22

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOPERNIKA

W RADZANOWIE

Rok szkolny 2021/2022

 

Godziny przyjęć interesantów

Dyrektor

Wtorek –  w godz. 7.30 – 10.00

Czwartek –  w godz. 7.30 – 10.00

/w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym/

Wicedyrektor

Poniedziałek w godz. 10.00 – 13.00

Środa  w godz. 9.00 – 12.00

 

Godziny przyjęć przez pedagoga szkolnego

Poniedziałek w  godz. 10.00 – 13.50

Czwartek w  godz. 8.15 – 10.00

/w innych terminach po uzgodnieniu telefonicznym/

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek

w godz. 9.10 – 13.30

Wtorek

w godz. 8.15 – 11.55

w godz.13.00 – 14.00

Środa

w godz. 7.30 – 9.15

w godz. 13.00 – 14.00

Czwartek

w godz. 9.10 – 13.30

Piątek

w godz. 7.30 – 8.15

w godz. 10.00 – 13.30

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

Wtorek w  godz. 9.00 – 14.00

Czwartek w godz. 9.00 – 14.00

I wtorek miesiąca godz. 15.30 – 16.30

05.10.2021 r.

09.11.2021 r.

07.12.2021 r.

11.01.2022 r.

01.03.2022 r.

05.04.2022 r.

10.05.2022 r.

07.06.2022 r.

Zebrania z rodzicami

Wrzesień – 21.09.2021 r.

Listopad – 18.11.2021 r.

Styczeń – 27.01. 2022 r.

Czerwiec  – 04.06.2022 r.

Dni wolne

02.11.2021 r.

12.11.2021 r.

07.01.2022 r.

02.05.2022 r.

17.06.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty:

– język polski – 24 maja 2022 r.

– matematyka- 25 maja 2022 r.

– język obcy nowożytny- 26 maja 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe 31.01 – 13.02. 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  24 czerwca 2022 r.