13.06.2019

13 czerwca miała w naszej szkole miejsce uroczystość związana z jubileuszem przypadającym na rok szkolny 2018/2019. Istnienie Szkoły w Radzanowie datuje się od roku szkolnego 1918/1919.

Przy wejściu do szkoły została odsłonięta tablica pamiątkowa z cytatem Mikołaja Kopernika„ Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy”.

W części oficjalnej uroczystości pan dyrektor Bolesław Urbaniak przedstawił rys historyczny naszej szkoły oraz były wystąpienia gości zaproszonych. W części artystycznej uczniowie prezentowali wiersze i piosenki. Na zakończenie zaprezentowano film o szkole.