W dniu 16.12.2021 r. w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie   Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Pan Maciej Małecki przekazał na ręce dyrektora szkoły Pana Bolesława Urbaniaka oraz pełniącego obowiązki wójta gminy Radzanowo Pana Krzysztofa Czerwińskiego  sześć zestawów komputerowych na potrzeby uczniów naszej szkoły. Przekazane komputery pozwoliły na reaktywowanie działania szkolnego centrum informacji przy bibliotece szkolnej. Uczniowie z wykorzystaniem pozyskanego sprzętu będą mogli samodzielnie pod opieką merytoryczną Pani Teresy Woronieckiej – nauczyciela bibliotekarza, poszukiwać informacji, opracowywać potrzebne materiały do pracy samodzielnej lub w ramach projektów uczniowskich. Składamy  podziękowanie  PanuKrzysztofowi  Czerwińskiemu   za skuteczne podjęcie działań prowadzących do pozyskania przez szkołę bardzo przydatnego, dobrej jakości sprzętu. Składamy również podziękowanie dla  Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki Orlen Projekt S.A  Pana Marcina Kaszy – głównego darczyńcyza przekazane komputery i pomoc techniczna przy ich instalacji.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie