Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Radzanowie ul. Szkolna  ogłasza nabór uczniów do klas sportowych z rocznika 2010 klasa V i 2011 klasa czwarta. Szkolenie ogólnosportowe z ukierunkowaniem na piłkę ręczną w klasach starszych. Warunkiem przyjęcia jest dobry stan zdrowia oraz wynik sprawdzianu sprawnościowego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20.06.2021 r.

Zdjęcie przestawia halę sportową

Szkoła w Radzanowie – sport i edukacja na wysokim poziomie

Szkoła Podstawowa im M. Kopernika w Radzanowie to placówka z już ponad stuletnią tradycją. W wyniku rozbudowy w roku 2013 posiada doskonałą infrastrukturę sportową i dydaktyczną. Pełnowymiarowa hala, siłownia, urządzenia aerobowe, bardzo dobre wyposażenie w profesjonalny sprzęt sportowy, doskonałe zaplecze wraz z szatniami sprawia, że obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia pozalekcyjne prowadzone są na wysokim poziomie i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Środki na te zajęcia przekazuje Gmina oraz szkoła pozyskuje ze źródeł pozabudżetowych np. z Unii Szkolnych Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, czy w ramach programu „ Klub” z MSiT. Uczniowie mają wysokie osiągnięcia na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim i międzynarodowym. Szkoła prowadzi klasy sportowe. Uczniowie oprócz szkolenia sportowego biorą udział w obozach sportowych krajowych w COS w Cetniewie i zagranicznych np. w Chorwacji. Uczniowie tych klas uczestniczą w międzynarodowych zawodach sportowych np. Turnieju CedalionCup w Belgii. Obecnie został ogłoszony nabór do klas sportowych w roczniku 2011, przyszłoroczna klasa IV i roczniku 2010, przyszłoroczna klasa V. Warunkiem utworzenia klasy jest zgłoszenie 20 uczniów, którzy maja dobre warunki fizyczne i brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Dobra lokalizacja szkoły umożliwia naukę uczniom z sąsiednich gmin – dojazd liniami prywatnymi / po wycofaniu się PKS /,lub autobusami linii 120. Uczniom dojeżdżającym zwracamy koszty przejazdu. Szkoła oprócz bazy sportowej rozwija swoja bazę dydaktyczną, uczy się w niej 17 oddziałów klas I – VIII oraz rezydują dwa oddziały sześciolatków Samorządowego Przedszkola w Radzanowie. Szkoła ma do dyspozycji 22 sale lekcyjne w tym 17 pracowni przedmiotowych. Każda sala wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny / aktywne tablice, sprzęt komputerowy, dostęp do szerokopasmowego internetu /. W tym roku placówka wzbogaciła się o nową pracownię językową, od 01.09. 2021 zostanie udostępniony nowy gabinet integracji sensorycznej. Nauczyciele nabywają dodatkowe kwalifikacje, kształcimy specjalistów do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Udzielamy w szerokim zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej, logopedycznej. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce, od wielu lat należymy do grona szkół powiatu płockiego osiągających wysokie wyniki egzaminu po szkole podstawowej obecnie egzaminu ósmoklasisty. Wśród uczniów naszej szkoły mamy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i tematycznych na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim Zachęcamy rodziców do przysyłania dzieci do naszej szkoły, gwarantujemy wysoką jakość nauczania i opieki. Szczególnie w okresie po pandemii zachęcamy do podjęcia nauki w klasach sportowych, co pozwoli dzieciom odzyskać formę fizyczną i psychiczną. Nauka w klasie sportowej i wychowanie przez sport to jedno z najlepszych oddziaływań przynoszących efekty wychowawcze i dydaktyczne.