Podsumowanie akcji SZLACHETNA PACZKA w naszej szkole

Już  po raz ósmy wzięliśmy udział w tym społecznym projekcie. Szlachetna Paczka to pomoc, która wynika z chęci dzielenia się z drugim człowiekiem. Ta chęć jest w nas zakorzeniona tak głęboko, że nawet mając niewiele, potrafimy dostrzec kogoś, kto ma mniej i mu pomóc. Dzięki nam, osoby w trudnej sytuacji wiedzą, że jest ktoś, kto ich dostrzega i w nich wierzy. To pomoc, która przegania z ich codzienności bieżące troski, daje siłę  i nadzieję na zmianę w życiu.

W tym roku z bazy rodzin Szlachetnej Paczki wybraliśmy starszego, schorowanego panaBolesława, który potrzebowałmiędzy innymi butów i kurtki zimowej, ręczników, detergentów, żywności  trwałej, kosmetyków oraz marzył o telewizorze.

Część uczniów klas ósmych chętnych do udziału w akcji podarowała środki czystości i żywność. Uczniowie z pozostałych klas przynieśli pieniądze. W sumie zebrano 1656,05zł.  Ze  środków  tych zakupiono  wszystkie niezbędne rzeczy.  Zostały one zapakowane i dostarczone do magazynu zbiorczego, a stamtąd do samego zainteresowanego.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję w imieniu pana Bolesława bardzo dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie, chęć niesienia pomocy, szlachetność i otwartość na drugiego człowieka.

      Dziękujemy za to, że razem możemy zmieniać historie życia tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Organizator Szlachetnej Paczki  p. Joanna Słupecka

wraz  z uczniami klasy VIIIc