UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
21 CZERWCA 2024 r.

Godz. 8.00 – klasy IV – VIII – hala sportowa
Godz. 10.00 – klasy I – III – hala sportowa

Spotkanie z wychowawcami
Klasa Sala nr
IA 24
IB 25
IIA 28
IIB 29
IIC 20
IIIA 27
IIIB 26
IVA 10
IVB 19
VA 12
VB 13
VIA 14
VIB 22
VIIA Pracownia komputerowa
VIIB 18
VIIIA 21